Pakiet zajęć podstawowych

 • zajęcia dydaktyczne w j. polskim wg programu na rok szkolny - codziennie
 • zajęcia dydaktyczne w j. angielskim wg programu na rok szkolny - codziennie
 • warsztaty teatralno - muzyczne raz w tygodniu
 • warsztaty plastyczne raz w tygodniu
 • zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej - dwa razy w tygodniu
 • zajęcia z psychologiem - raz w tygodniu
 • zajęcia z logopedą raz w tygodniu
 • spotkania ze sztuką, przedstawieniami teatralnymi, koncertami muzyki poważnej, folklorem regionalnym, itp. - przynajmniej raz w miesiącu
 • wycieczki do teatrów, muzeów, galerii, wycieczki krajoznawcze
 • imprezy okolicznościowe:

Andrzejki
Wspólne obchody Wigilii Bożego Narodzenia
Dzień Babci i Dziadka
Spotkanie z Mikołajem
Bal karnawałowy
Spotkanie z Zajączkiem Wielkanocnym
Dzień Mamy i Taty
Dzień Dziecka
Urodzinki - bezpłatne w grupie

Zapraszamy również osoby wykonujące ciekawe zawody - dzieci poznają ich pracę i miejsca gdzie ją wykonują.


Pakiet zajęć dodatkowe

 • gimnastyka korekcyjna
 • taniec
 • rytmika
 • zajęcia logopedyczne indywidualne i grupowe
 • karate
 • zajęcia z psychologiem indywidualne i grupowe
 • piłka nożna