6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi o większych potrzebach edukacyjnych
8.20 – 8.50 Zajęcia poranne naprzemiennie: gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia ruchowe metodą Sherborne (kształtujące min. orientacji w przestrzeni, doskonalające umiejętność współpracy w grupie), gimnastyka buzi i języka, inne
8.50 – 9.00 Czynności samoobsługowe w łazience
9.00 – 9.30 Śniadanie
9.30 – 11.50 Zintegrowane zajęcia z całą grupą według planów pracy dydaktyczno – wychowawczych, miesięcznych, realizowane tematycznie, zajęcia dodatkowe (angielski, karate, tańce, i inne)
11.50 – 12.00 Czynności samoobsługowe w łazience
12.00 – 12.30 Obiad
12.30 – 13.00 Relaks poobiedni:

  • Poniedziałki – muzyka relaksacyjna
  • Wtorki, czwartki – słuchowisko dziecięce
  • Środy, piątki – bajka

13.00 – 13.50 Zintegrowane zajęcia z całą grupą według planów pracy dydaktyczno – wychowawczych, miesięcznych, realizowane tematycznie
13.50 – 14.00 Czynności samoobsługowe w łazience
14.00 – 14.30 Podwieczorek
14.30 – 15.30 Zajęcia plastyczno – techniczne według pomysłów dzieci
15.30 – 16.00 II Podwieczorek
16.00 – 17.00 Łączenie grup, rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne i organizowane, kontakty z rodzicami