Na co dzień przedszkole realizuje „Program wychowania przedszkolnego XXI wieku” zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, który jest wspomagany licznymi zajęciami dodatkowymi.
Preferujemy w pracy pedagogicznej nowatorskie metody integracyjne i aktywizujące, oparte na twórczym myśleniu i działaniu dziecka, jak również elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Ruchu Wspierającego W. Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej – inaczej gimnastyki mózgu, muzykoterapii, baśnioterapii i relaksacji.

Program naszego przedszkola skierowany jest głównie na działalność artystyczną dziecka. Odkrywamy najmłodsze talenty poprzez bezpłatne zajęcia z malarstwa, rysunku, rzeźby, papieroplastyki i elementów aktorstwa.
Celem warsztatów artystycznych jest rozwój wyobraźni i kreatywnego myślenia no i oczywiście świetna zabawa.
Zajęcia łączące różne techniki plastyczne rozwijają:

  • ekspresję twórczą, sprawność manualną
  • umiejętność posługiwania się różnymi przyborami
  • poznawanie swoich mocnych stron
  • pobudzają do obrazowego wyrażania swoich odczuć, dając równocześnie radość i zadowolenie
  • zaspokajają naturalną w wieku przedszkolnym potrzebę działania

Stymulują:

  • predyspozycje twórcze
  • rozwijają fantazję, zdolności skojarzeniowe, pomysłowość, giętkość, oryginalność, płynność myślenia
  • zapewniają dziecku możliwość swobodnej wypowiedzi

Warsztaty teatralno - muzyczne - raz w tygodniu

Warsztaty plastyczne - kreatywne - raz w tygodniu

Zajęcia taneczne - raz w tygodniu

Zajęcia rytmiczno - umuzykalniające - raz w tygodniu