„Kto wiele przebywa z dziećmi, odkryje, że żaden
nasz czyn nie pozostaje u nich bez oddźwięku”.
J. W. Goethe

Naszą kadrę tworzy zespół energicznych, wykształconych oraz kreatywnych osób. Praca z podopiecznymi jest dla nas pasją oraz wyzwaniem. W każdej grupie przedszkolnej nad edukacją oraz bezpieczeństwem dzieci czuwa dwóch nauczycieli, często wspieranych także przez asystentów.
Nasi nauczyciele w swojej pracy realizują programy zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Ponadto, zajmują się wdrażaniem nowatorskich programów dydaktycznych nie tylko w zakresie nauczania, ale także rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz monitorowania postępów dziecka. Zainteresowanym rodzicom opiekunowie na bieżąco udzielają informacji o spędzonym przez dziecko dniu. Kadra we współpracy z dyrekcją placówki systematycznie organizuje spotkania grupowe czy indywidualne, w trakcie których omawiane są postępy edukacyjne przedszkolaków.
Z naszym przedszkolem na stałe współpracuje liczna grupa specjalistów czuwająca nad prawidłowym rozwojem dzieci, tzn. psycholog przedszkolny, oligofrenopedagog oraz logopeda. Poza tym, współpracujemy z instruktorami prowadzącymi zajęcia dodatkowe w postaci nauki języka angielskiego czy zajęć ruchowych (karate, taniec, rytmika). Wspólnie z naszą kadrą, specjaliści i instruktorzy tworzą zgrany zespół, przyjazne i nowoczesne przedszkole. Co istotne, wszyscy nasi pracownicy lub współpracownicy posiadają odpowiednie przygotowanie do pracy z dziećmi.
Do kadry naszego przedszkola zaliczyć należy także zespół kucharzy i pomocy kuchennych, który każdego dnia z ogromną dbałością przygotowuje pełnowartościowe i smaczne posiłki. Kucharze dbają przede wszystkim o różnorodność serwowanych dań, zapewniając przy tym odpowiednio zbilansowaną dietę. Każdy Rodzic może bez przeszkód zapoznać się z opracowanym menu, które znajduje się na tablicy informacyjnej przedszkola.
Opiekę dydaktyczno-wychowawczą nad personelem sprawuje Pani Dyrektor - nauczyciel dyplomowany z 25-letnim stażem pracy pedagogicznej, dla której przedszkole Promyczek to drugi dom. Osoba otwarta na współpracę z kadrą oraz Rodzicami, a przy tym stawiająca na pierwszym miejscu zawsze dobro tych najmłodszych. To właśnie Pani Dyrektor przypisać można dbałość o zapewnienie wysokiej jakości usług oraz zapewnienie najlepszych warunków dla Dzieci, Rodziców oraz pracowników przedszkola.

Jestem dyrektorem placówki z 25 letnim stażem pracy nauczyciela oraz 10 letnim stażem kierowania placówką przedszkolną. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogiki przedszkolnej z wczesnoszkolną oraz jako oligofrenopedagog prowadzę zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi.

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku wczesna edukacja z jęz. angielskim oraz magisterskie na kierunku edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Aktualnie jestem nauczycielem wspomagającum w "Koliberkach".

Jestem absolwentką Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku (kierunek geografia), Wyższej Szkoły Komunikowania ,Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie (edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna), oraz Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdynii (ratownictwo przedmedyczne). Pierwszą pracę w szkole podjęłam w 2005 r. Jestem wychowawcą grupy "Mądre Sówki".